• darkblurbg
De literaire salon Mens durf te lezen! is een productie van It Happened One Night Theaterproducties, een stichting zonder winstoogmerk met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

ANBI-gegevens

Naam
Stichting It Happened One Night Theaterproducties

Fiscaal nummer
NL851943822B01

Post- en bezoekadres
Peperstraat 315
1502 AG Zaandam

Doelstelling
Stichting It Happened One Night Theaterproducties werd in 2012 opgericht met het doel een breed publiek op een onderhoudende en toegankelijke manier in aanraking te brengen met de iconen van de Nederlandstalige letterkunde. Zij doet dit door middel van het initiëren, organiseren, coördineren en ondersteunen van activiteiten en evenementen op het gebied van literatuur, maar ook van disciplines die een raakvlak hebben met literatuur, zoals muziek, beeldende kunst en film.

Bestuursleden en -functies
Mr. J.T.M. Nijenhof, voorzitter
Drs. K.I. Muller, secretaris
Drs. A.M. Huizing, penningmeester
H.C. Braam, bestuurslid

Beleidsplan
Download binnenkort hier het jaarverslag en meerjarenbeleidsplan van de stichting.

Download hier de statuten van de stichting.
Download hier het uittreksel Kamer van Koophandel van de stichting.

Activiteitenverslag en financiële verantwoording
Download hier de jaarrekening 2013.
Download hier de jaarrekeningen2014-2015.
Download hier de jaarrekening 2016.


 

Onze literaire salon wordt en werd mogelijk gemaakt door: het Zaantheater, de gemeente Zaanstad, Prins Bernhard Cultuurfonds-Noord-Holland, het Honig-Laanfonds

                           

 

                 

 

Wij werken samen met: